Logo projektu SAFEDAM

Aktualności

Podsumowanie połowy etapu badań projektu SAFEDAM

W terminie 30.06-1.07. 2016 roku w Folwarku Klepisko w Nieporęcie odbył się wyjazd roboczo-szkoleniowy uczestników projektu SAFEDAM. Celem wyjazdu było podniesienia świadomości w interdyscyplinarnych zagadnieniach projektu SAFEDAM związanych w szczególności z wykorzystaniem różnorodnych danych geoprzestrzennych, a także prace robocze w określonych grupach dla poprawnej realizacji dalszych podzadań etapu I projektu.

Pierwsze pomiary testowe wałów przeciwpowodziowych Wisły

W ostatnim tygodniu czerwca oraz w pierwszym tygodniu lipca odbyły się pierwsze pomiary próbne wałów przeciwpowodziowych Wisły. Wykonano trzy rodzaje pomiarów wzdłuż południowego wału na części odcinka między Płockiem a Wyszogrodem. Pierwszym był naziemny referencyjny pomiar GNSS geometrii wału, a także osnowy naziemnej (fotopunktów) używanych w procesie przetwarzania danych fotogrametrycznych. Drugi zestaw danych pochodził z wielowirnikowej platformy bezzałogowej MSP „Zawisak”, wyposażonej w kamerę światła widzialnego oraz ultralekki skaner laserowy Yellowscan Mapper. Trzeci pomiar przeprowadzono przy użyciu załogowego samolotu typu „ultralight”, wyposażonego w lekki skaner laserowy, na niskiej wysokości przelotowej.

Umowa na realizację projektu SAFEDAM podpisana

Umowa na wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015 została podpisana przez lidera konsorcjum Politechnikę Warszawską i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt realizowany będzie przez 36 miesięcy przez konsorcjum w składzie Politechnika Warszawska - Wydział Geodezji i Kartografii, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Astri Polska Sp. z o.o., MSP Marcin Szender, Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.