Logo projektu SAFEDAM

Pozyskanie danych z płatowca nad obszarami testowymi

W dniach 14 maja oraz od 28 do 30 maja 2018 roku wykonane zostały loty dla czterech obszarów testowych (Płock, Winiary, Annopol i Tarnobrzeg). W ramach lotów z bezzałogowej platformy prewencyjnej – płatowca NEO3 - pozyskano zdjęcia w barwach rzeczywistych (RGB), bliskiej podczerwieni (CIR) oraz lotniczy skaning laserowy. Sumarycznie w ramach lotów pozyskano dane dla około 20 km wałów i wykonano 8526 zdjęć. Po opracowaniu numerycznych modeli terenu oraz ortofotomap produkty zostaną wgrane do systemu. Na jesień zaplanowane zostały kolejne naloty. Wyniki pomiarów już wkrótce zostaną opublikowane w czasopismach naukowych.