Logo projektu SAFEDAM

Prezentacja projektu SAFEDAM na Seminarium OTKZ IMGW-PIB

W dniach 20-22 czerwca w Szklarskiej Porębie odbyło się coroczne spotkanie seminaryjne dotyczące omówienia działalności państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących. W spotkaniu wzięli udział pracownicy Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór (OTKZ), Dyrektor OTKZ Pan Edmund Sieinski oraz przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. W trakcie seminarium Dagmara Zelaya Wziątek zaprezentowała główne założenia systemu monitoringu wałów przeciwpowodziowych opracowanego w projekcie SAFEDAM.