Logo projektu SAFEDAM

Przedłużenie projektu SAFEDAM

Konsorcjum projektu SAFEDAM uzyskało pozytywną decyzję Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotycząca przedłużenia projektu związaną z jego rozwojem ze wsparciem finansowych nowego etapu projektu. Planowane podpisanie aneksu do umowy nastąpi w maju br. Celem dodatkowego 5 etapu jest rozbudowa systemu SAFEDAM stworzonego w etapach 1-4 w latach 2015-2019 przy uwzględnieniu udogodnień, które uznano za przydatne w trakcie realizacji projektu, a które nie zostały uwzględnione w formie zaproponowanej we wniosku o projekt badawczy.

W zmodyfikowanym systemie użytkownik będzie miał możliwość dodawania własnych obszarów zainteresowania. Zarówno w trybie prewencyjnym jak i interwencyjnym systemu opracowane wcześniej narzędzia zostaną dostosowane wydajnościowo do operacyjności systemu w skali całego kraju. Ulepszony zostanie również interfejs graficzny systemu. Efektem końcowym zadania będzie system IT gotowy do wdrożenia na terenie kraju przez Gestora systemu, Komendanta Straży Pożarnej reprezentującego Skarb Państwa. Kontynuowany będzie monitoring dotychczasowych obszarów testowych oraz realizowane prace badawcze będą również miały miejsce na fragmencie wałów Odry. W rozwinięciu pojawią się również elementy szkoleniowe dla przyszłych użytkowników oraz stworzenie symulatora obsługi systemu.