Logo projektu SAFEDAM

Zakończony etap badawczy projektu SAFEDAM

W lutym 2017 oficjalnie zakończono etap badawczy projektu SAFEDAM. Złożone do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju sprawozdanie otrzymało akceptację Centrum. Zakończony etap pozwolił na zrealizowanie prac nad koncepcją całego systemu, a w szczególności prac nad tworzeniem rekomendacji odnośnie wytycznych dla platform bezzałogowych oraz sposobu przetwarzania danych pozyskanych za ich pomocą, wytycznych odnośnie funkcjonalności systemu IT i określenia struktury bazy danych tworzonego systemu, specyfikacji jej poszczególnych elementów, oceny i zaprojektowania możliwości wykorzystana danych satelitarnych radarowych i optycznych we wspieraniu monitoringu zagrożenia związanego z zagrożeniem powodziowym. W kolejnych dwóch latach stworzone założenia będą wdrażane w tworzonym demonstratorze.