Logo projektu SAFEDAM

Nowe dane w systemie SAFEDAM

W dniach 18 października oraz 5 grudnia 2019 roku wykonane zostały loty dla dwóch obszarów testowych: obszaru Płock oraz nowego obszaru w projekcie - Odry. W ramach lotów z bezzałogowej platformy prewencyjnej – płatowca NEO3 - pozyskano zdjęcia w barwach rzeczywistych (RGB), bliskiej podczerwieni (CIR) oraz lotniczy skaning laserowy.

Sumarycznie pozyskano dane dla około 10 km wałów i wykonano ponad 6000 zdjęć. Dla każdego obszaru pomierzonych zostało 26 punktów osnowy. Co więcej, dla obszaru Odra dane pozyskane zostały na trzech różnych wysokościach, a wyniki analiz wpływu wysokości na jakość danych zostaną przedstawione na konferencji naukowej. Po opracowaniu numerycznych modeli terenu oraz ortofotomap produkty zostały wgrane do systemu. Na wiosnę zaplanowane zostały kolejne naloty.