Logo projektu SAFEDAM

Aktualności

Seminarium kończące projekt

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w imieniu całego konsorcjum realizującego projekt serdecznie zaprasza na seminarium kończące projekt: SAFEDAM – Zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z powodziami.
Seminarium rozpocznie się 21 maja 2020 o godzinie 14:00 na platformie pod adresem:
https://conf.astripolska.net/join-conference/woj-7nc-fzy

Pierwszy lot BVLOS ze skanerem laserowym

17 marca 2020 firma MSP oraz Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii zrealizowały pierwszy w kraju lot ze skanerem laserowym na bezzałogowej platformie latającej poza zasięgiem wzroku (BVLOS). Platforma Neo3 firmy MSP uzyskała stosowny wpis w rejestrze cywilnych statków powietrznych, a na samą misję uzyskano zgodę Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Aplikacja mobilna geopartycypacji społecznej w systemie SAFEDAM

W sklepie Google Play dostępna jest już aplikacja Geopartycypacja, która powstała w ramach projektu SAFEDAM. Aplikacja umożliwia przesyłanie zgłoszeń o zdarzeniach dotyczących wałów przeciwpowodziowych (uszkodzenia, pęknięcia, przelania itp.). 

Nowe dane w systemie SAFEDAM

W dniach 18 października oraz 5 grudnia 2019 roku wykonane zostały loty dla dwóch obszarów testowych: obszaru Płock oraz nowego obszaru w projekcie - Odry. W ramach lotów z bezzałogowej platformy prewencyjnej – płatowca NEO3 - pozyskano zdjęcia w barwach rzeczywistych (RGB), bliskiej podczerwieni (CIR) oraz lotniczy skaning laserowy.

Szkolenia w ramach projektu SAFEDAM

W dniach 25-26 października i 7-8 listopada 2019 r. w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbyło się dwa szkolenia pt. ,,Zastosowanie platformy interwencyjnej SAFEDAM w działaniach ratowniczych podczas zagrożeń powodziowych”. Realizacja wynikała z udziału Centralnej Szkoły w konsorcjum w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z powodziami”.

System SAFEDAM wspierał monitoring wezbrania w polskich rzekach

Pod koniec maja w Polsce ulewne deszcze na południu Polski spowodowały podniesienie się zagrożenia powodziowego.

Przedłużenie projektu SAFEDAM

Konsorcjum projektu SAFEDAM uzyskało pozytywną decyzję Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotycząca przedłużenia projektu związaną z jego rozwojem ze wsparciem finansowych nowego etapu projektu. Planowane podpisanie aneksu do umowy nastąpi w maju br. Celem dodatkowego 5 etapu jest rozbudowa systemu SAFEDAM stworzonego w etapach 1-4 w latach 2015-2019 przy uwzględnieniu udogodnień, które uznano za przydatne w trakcie realizacji projektu, a które nie zostały uwzględnione w formie zaproponowanej we wniosku o projekt badawczy.

System SAFEDAM wspierał polskich strażaków - FALA 2018

Ćwiczenia „Fala 2018” to największe manewry Państwowej Straży Pożarnej w tym roku. Odbyły się one w dniach 19-21 września 2018 r. na terenie powiatów kozienickiego i radomskiego. Wzięło w nich udział kilkuset strażaków oraz dziesiątki wozów z województw mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Ćwiczenia dotyczyły w tym roku zadań związanych z zapobieganiem zagrożeniom powodziowym. Działania służb ratowniczych wspierał system SAFEDAM.

Film podsumowujący manewry terenowe w Sandomierzu

Opublikowano film podsumowujący manewry terenowe w Sandomierzu w ramach testów systemu tworzonego w projekcie Safedam w programie Bezpieczeństwo i Obronność finansowanego przez NCBR. Film jest również przedstawieniem samego systemu, przeznaczonego dla służb Straży Pożarnej, Zarządzania Kryzysowego, Służby Hydrologicznej.

LINK do filmu>>>

Ćwiczenia terenowe w Sandomierzu

W dniach 12-13 czerwca 2018 roku odbyły się manewry na terenie powiatu sandomierskiego, w których oprócz wykonawców projektu uczestniczyli także przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach, Komendy Powiatowej PSP w Sandomierzu oraz Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Dwikozy. Celem manewrów było sprawdzenie działania systemu w warunkach rzeczywistych oraz pokazanie uczestnikom ćwiczeń możliwości monitorowania wałów przeciwpowodziowych z użyciem bezzałogowej platformy pomiarowej oraz zobrazowań lotniczych i satelitarnych.

Pozyskanie danych z płatowca nad obszarami testowymi

W dniach 14 maja oraz od 28 do 30 maja 2018 roku wykonane zostały loty dla czterech obszarów testowych (Płock, Winiary, Annopol i Tarnobrzeg). W ramach lotów z bezzałogowej platformy prewencyjnej – płatowca NEO3 - pozyskano zdjęcia w barwach rzeczywistych (RGB), bliskiej podczerwieni (CIR) oraz lotniczy skaning laserowy. Sumarycznie w ramach lotów pozyskano dane dla około 20 km wałów i wykonano 8526 zdjęć. Po opracowaniu numerycznych modeli terenu oraz ortofotomap produkty zostaną wgrane do systemu. Na jesień zaplanowane zostały kolejne naloty. Wyniki pomiarów już wkrótce zostaną opublikowane w czasopismach naukowych.

Zaproszenie na seminarium poświęcone projektowi SAFEDAM

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w imieniu całego konsorcjum realizującego projekt SAFEDAM zaprasza na seminarium poświęcone projektowi. Seminarium odbędzie się 26 marca 2018 o godzinie 12:00 w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej przy ul. Rektorskiej 4 w Warszawie w sali 4.01. Podczas seminarium zaprezentowane zostaną m.in.: koncepcja projektu, dane geoprzestrzenne, która wykorzystywane są w projekcie, platformy bezzałogowe budowane w ramach projektu oraz system IT. Ponadto przedstawiana zostanie możliwość oceny stanu zagrożenia wałów przeciwpowodziowych oraz możliwości wsparcia prac służb ratunkowych z wykorzystaniem systemu SAFEDAM.

Spotkanie w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

Źródło: Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach

13 marca 2018 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyło się spotkanie dotyczące projektu pt. „Zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z powodziami”. Spotkanie miało na celu zapoznanie władz Komendy Wojewódzkiej PSP z projektem i stanem jego realizacji oraz uzyskaniem zgody i ustaleniem zakresu współpracy odnośnie wykonywania testów systemu w warunkach rzeczywistych na wałach będących obszarami testowymi znajdującymi się w województwie świętokrzyskim.

Zakończenie etapu II projektu SAFEDAM – demonstrator Systemu

19 grudniu 2017, podczas posiedzenia Komitetu Sterującego w siedzibie Astri Polska Sp. z o.o. odbyła się prezentacja demonstratora systemu IT projektu Safedam. W trakcie demonstracji przedstawione zostały wersje prewencyjna i interwencyjna systemu oraz geoportal publiczny i aplikacja mobilna Demonstrator systemu jest wynikiem drugiego etapu projektu, który został ukończony w grudniu 2017. Dalsze prace związane będą z rozwojem i korektami systemu.

Testowe loty platformy prewencyjnej

12 grudnia 2017 roku odbyły się testowe loty prewencyjnej bezzałogowej platformy latającej NEO3, która wyposażona jest w skaner Riegl miniVUX-1 oraz dwie kamery: RGB oraz NIR (optyczną w zakresie widzialnym i w bliskiej podczerwieni). Podczas lotów, które odbyły się nad wałem na warszawskiej Białołęce pozyskane zostały zdjęcia oraz chmury punktów. Po udanych lotach testowych na wiosnę zaplanowane zostało kolejne pozyskanie danych teledetekcyjnych dla obszarów testowych wybranych w projekcie.

Prezentacja SAFEDAM na konferencji UAS4enviro2017 w Vila Real, Portugalia

W dniach 28-30 czerwca w Vila Real w Portugalii odbyła się międzynarodowa konferencja “UAS4enviro 2017”. Tematem przewodnim konferencji było wykorzystanie bezzałogowych platform latających w badaniach środowiska. W trakcie sesji dotyczącej naturalnych i antropogenicznych zagrożeń Adam Salach przedstawił prezentację pt. “Levee risk area detection based on the UAS platform data - integration of multispectral imagery and LIDAR point cloud” dotyczącą metodyki wykorzystania danych z drona w dostarczaniu informacji na temat stanu wałów przeciwpowodziowych.

Prezentacja projektu SAFEDAM na Seminarium OTKZ IMGW-PIB

W dniach 20-22 czerwca w Szklarskiej Porębie odbyło się coroczne spotkanie seminaryjne dotyczące omówienia działalności państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących. W spotkaniu wzięli udział pracownicy Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór (OTKZ), Dyrektor OTKZ Pan Edmund Sieinski oraz przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. W trakcie seminarium Dagmara Zelaya Wziątek zaprezentowała główne założenia systemu monitoringu wałów przeciwpowodziowych opracowanego w projekcie SAFEDAM.

Przedstawienie SAFEDAM podczas spotkania EuroSDR

W dniach 31.05-2.06 w Warszawie odbyło się 130. posiedzenie delegatów EuroSDR. EuroSDR jest międzynarodową organizacją zrzeszającą krajowe agencje (urzędy) geodezyjne i kartograficzne oraz jednostki badawcze z całej Europy. W chwili obecnej do EuroSDR należą członkowie z osiemnastu krajów, a Polskę w tym gronie reprezentuję GUGIK i Politechnika Warszawska. 

Naloty wałów w okolicach Annopola

W dniach 15-16 maja, zespół Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we współpracy z firmą MSP wykonał serię nalotów nad obszarem testowym Doliny Świeciechowskiej w pobliżu Annopolu. Wykorzystano platformę UAV “Zawisak” wyposażoną w ultralekki skaner YellowScan Surveyor oraz kamerę cyfrową Sony Alpha 6000. W ciągu dwóch dni pozyskano chmury punktów oraz zdjęcia RGB dla 6 kilometrów odcinka wałów powodziowych. Następnie, dane te zostaną przetworzone do produktów: numeryczny model terenu i ortomozaik, które zasilą system IT projektu SAFEDAM.

Zakończony etap badawczy projektu SAFEDAM

W lutym 2017 oficjalnie zakończono etap badawczy projektu SAFEDAM. Złożone do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju sprawozdanie otrzymało akceptację Centrum. Zakończony etap pozwolił na zrealizowanie prac nad koncepcją całego systemu, a w szczególności prac nad tworzeniem rekomendacji odnośnie wytycznych dla platform bezzałogowych oraz sposobu przetwarzania danych pozyskanych za ich pomocą, wytycznych odnośnie funkcjonalności systemu IT i określenia struktury bazy danych tworzonego systemu, specyfikacji jej poszczególnych elementów, oceny i zaprojektowania możliwości wykorzystana danych satelitarnych radarowych i optycznych we wspieraniu monitoringu zagrożenia związanego z zagrożeniem powodziowym. W kolejnych dwóch latach stworzone założenia będą wdrażane w tworzonym demonstratorze.

Zakup skanera RIEGL miniVUX-1UAV

W ostatnich dniach kupiono skaner RIEGL miniVUX-1UAV wraz ze zintegrowaną jednostką INS/GNSS APX-15. Firma Riegl jest czołowym producentem skanerów laserowych na świecie. Warto wspomnieć, że zespół SAFEDAM jest jednym z pierwszych użytkowników ich nowego, flagowego produktu. Bardzo niska waga (ok. 1.8 kg) oraz kompaktowe wymiary (243 x 111 x 85 mm), umożliwiające bezproblemowy montaż w kadłubie bezzałogowca, to najważniejsze cechy zakupionego skanera. Sensor, którego częstotliwość pomiaru może osiągnąć 100 000 pomiarów na sekundę, będzie stanowił wyposażenie platformy bezzałogowej w trybie prewencyjnym.

Analiza porównawcza ultralekkich skanerów

W dniach 18-21 października odbyła się konferencja Joint 3D Geoinfo Conference, podczas której zaprezentowane zostały wyniki analizy porównawczej lekkich skanerów laserowych. Skanery te montowane są na bezzałogowych platformach UAV. W analizie zbadany został wpływ dokładności poszczególnych komponentów skanera na dokładność pomiaru. Wyniki pokazały, że duży wpływ na dokładność ma jednostka nawigacyjna IMU. Ze względu na ograniczenia wagowe są one znacznie lżejsze niż te montowane w skanerach lotniczych. Ponadto odpowiedni dobór poszczególnych komponentów może wpłynąć na wzrost dokładności pomiaru. Wyniki przedstawione zostały w publikacji dostępnej pod adresem: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLII-2-W2/87/2016/isprs-archives-XLII-2-W2-87-2016.pdf

MSP na targach Intergeo 2016 i MSPO 2016

Firma MSP Marcin Szender prezentowała swoje osiągnięcia podczas dwóch dużych imprez. W terminie 6-9.09.2016 w Kielcach, podczas Międzynarodowego Salon Przemysłu Obronnego - MSPO 2016 oraz 11-13.09.2016 w Hamburg, Niemcy podczas targów geodezyjnych Intergeo 2016 prezentowano własne konstrukcje płatowca i kilku wielowirnikowców wyposażonych m.in. w ultralekkie skanery laserowe, kamery RGB czy kamery termalne. Wśród osiągnięć firmy prezentowano platformy Zawisak i Neo 3, które będą mieć zastosowanie w projekcie SAFEDAM

Prezentacja SAFEDAM podczas XX Ogólnopolskiego Sympozjum Fotogrametrycznego

W czasie jubileuszowego XX Ogólnopolskiego Sympozjum Fotogrametrycznego we Wrocławiu w dniu 21. września 2016 roku, kierownik projektu dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, prof. PW, przedstawił realizowany projekt wystąpieniem pod tytułem “SAFEDAM - zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z powodziami”. Następstwem prezentacji jest powstanie publikacji o projekcie: http://ptfit.sgp.geodezja.org.pl/wydawnictwa/vol28_2016/afkit.2016.003.pdf