Logo projektu SAFEDAM

Pierwszy lot BVLOS ze skanerem laserowym

17 marca 2020 firma MSP oraz Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii zrealizowały pierwszy w kraju lot ze skanerem laserowym na bezzałogowej platformie latającej poza zasięgiem wzroku (BVLOS). Platforma Neo3 firmy MSP uzyskała stosowny wpis w rejestrze cywilnych statków powietrznych, a na samą misję uzyskano zgodę Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

W ramach projektu SAFEDAM – „Zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z powodziami” monitorowano 6 kilometrowy odcinek wałów przeciwpowodziowych. Nalot jednak objął blisko 15 kilometrów terenu wzdłuż rzeki od Józefowa nad Wisłą do Annopola, a całość trajektorii lotu osiągnęła blisko 35 kilometrów. Gęstość pozyskanej chmury punktów z pułapu 120 metrów wynosiła ok. 6 punktów na metr kwadratowy, a dokładność wynikowa numerycznych modeli terenu sięgnęła aż 4 cm, co zweryfikowano naziemnymi pomiarami GNSS. Platforma dostarczyła również zobrazowań w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni. Pozyskanie danych dla takiego obszaru zajęło ok. 40 minut. Eksperyment poza kolejną analizą dokładności modeli terenu dla dłuższego niż zazwyczaj lotu wykonanego kilkukrotnie, badał, jak wpłynie na dokładność trajektorii większa odległość od wirtualnej stacji referencyjnej, a także weryfikował gęstość rozmieszczania osnowy geodezyjnej w przypadku obiektów liniowych, dla których znacznie trudniej orientować dane niż dla nalotów blokowych (powierzchniowych). Całość produktów przetworzenia danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych zasili informatyczny system monitoringu wałów przeciwpowodziowych z danymi pozyskiwanymi w ramach projektu.