Logo projektu SAFEDAM

System SAFEDAM wspierał monitoring wezbrania w polskich rzekach

Pod koniec maja w Polsce ulewne deszcze na południu Polski spowodowały podniesienie się zagrożenia powodziowego.

W systemie SAFEDAM monitorowano zagrożenie, aby testować system, którego demonstrator ukończony został w grudniu 2018 roku. 25 maja 2019 w związku z podnoszącym się poziomem wody w polskich rzekach również w jednym z obszarów testowych systemu SAFEDAM starosta sandomierski wprowadził na terenie powiatu stan alarmu powodziowego. Na obszarze obszaru testowym Sandomierz weryfikowano zatem działanie systemu. Poprawnie odczytywane były wartości wodowskazów. Widoczne w systemie było wzrastająca ocena zagrożenia na odcinkach wałów wzdłuż Wisły, szczególnie prawego brzegu, co spowodowane było wzrostem prawdopodobieństwa przelania fali wezbraniowej przez koronę wału.