Logo projektu SAFEDAM

Publications

 • Bakuła Krzysztof, Ostrowski Wojciech, Szender Marcin, Plutecki Wieńczysław, Salach Adam, Górski Konrad: Possibilities for using Lidar and photogrammetric data obtained with an unmanned aerial vehicle for levee monitoring, w: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, vol. XLI-B1, 2016, ss. 773-780, 2016, DOI:10.5194/isprsarchives-XLI-B1-773-2016 
 • Kurczyński Zdzisław, Bakuła Krzysztof: SAFEDAM - zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z powodziami, w: Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 28, ss. 39-52, 2016, DOI: 10.14681/afkit.2016.003
 • Pilarska Magdalena, Ostrowski Wojciech, Bakuła Krzysztof, Górski Konrad, Kurczyński Zdzisław: The potential of light laser scanners developed for unmanned aerial vehicles - the review and accuracy, w: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, vol. XLII-2/W2, 2016, ss. 87-95, DOI:10.5194/isprs-arvhives-XLII-2-W2-87-2016
 • Bakuła Krzysztof, Salach Adam, Zelaya Wziątek Dagmara, Ostrowski Wojciech, Górski Konrad, Kurczyński Zdzisław: Evaluation of the accuracy of lidar data acquired using a UAS for levee monitoring: preliminary results, w: International Journal of Remote Sensing, ss. 1-18,2017, DOI:10.1080/01431161.2016.1277044
 • Osińska-Skotak Katarzyn, Łoś Helena, Pluto-Kossakowska Joanna, Weintrit Beata: The Concept of SAR Satellite Data Use for Flood Risk Monitoring in Poland, w: Signal Processing Symposium (SPSympo), 2017, DOI: 10.1109/SPS.2017.8053662
 • Ryfa Tomasz, Zelaya Wziątek Dagmara, Bakuła Krzysztof: Monitoring wałów przeciwpowodziowych przy użyciu lotniczego skaningu laserowego, w: Budowle piętrzące eksploatacji i monitoring, J.Winter, A.Wita, P.Popielski, E.Sieinski (red), Warszawa    2017, str. 127-138, ISBN: 978-83-64979-23-1
 • Wrzesiński Maciej: Parametry krytyczne w ocenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii wałów przeciwpowodziowych – projekt SAFEDAM w: Budowle piętrzące eksploatacji i monitoring, J.Winter, A.Wita, P.Popielski, E.Sieinski (red), Warszawa    2017, str. 215-226, ISBN: 978-83-64979-23-1
 • Ostrowski Wojciech, Górski Konrad, Pilarska Magdalena,  Salach Adam, Bakuła Krzysztof: Comparison of the laser scanning solutions for the unmanned aerial vehicles, w: Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 29, 2017, DOI: 10.14681/afkit.2017.008
 • Wrzesiński Maciej, Zelaya Wziątek Dagmara, Ryfa Tomasz: Wielokryterialna analizy stanu wałów przeciwpowodziowych - projekt SAFEDAM, w:    Hydrotechnika XIX'2017 Sympozjum Ogólnokrajowe Materiały Krynica Zdrój, 26-28 września 2017 r. pod redakcją E.Nachlik 2017, str 26-28, ISBN: 978-83-62576-20-3
 • Choromański Michał, Plutecki Wieńczysław: Modne, ale czy praktyczne?, w: Geodeta: magazyn geoinformacyjny, 2017, Tom nr 10, s. 14-17
 • Bakuła Krzysztof, Zelaya Wziątek Dagmara, Weintrit Beata, Jędryka Marcin, Pilarska Magdalena, Ryfa Tomasz, Kurczyński Zdzisław: Multi-sourced, remote sensing data in levees monitoring: case study of SAFEDAM project, The International Archives of the Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Information Sciences,XLII-3/W4, 2018, pp. 101-108, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-3-W4-101-2018
 • Weintrit Beata, Bakuła Krzysztof, Jędryka Marcin, Bijak Wojciech, Ostrowski Wojciech; Zelaya Wziątek Dagmara, Ankowski Artur, Kurczyński Zdzisław: Emergency rescue management supported by UAV remote sensing data, The International Archives of the Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Information Sciences,XLII-3/W4, 2018, pp. 563-567. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-3-W4-563-201
 • Weintrit Beata, Osińska-Skotak Katarzyna, Pilarska Magdalena: Feasibility study of flood risk monitoring based on optical satellite data, Miscellanea Geographica, 2017, https://doi.org/10.2478/mgrsd-2018-0011
 • Zelaya Wziątek Dagmara, Sieinski Edmund, Bakuła Krzysztof, Weintrit Beata, Salach Adam, Kurczyński Zdzisław: Identification of the levees failure vulnerability based on multi-sources monitoring. ICOLD Proceedings, ISBN: 978-1-138-612288-0 (Hardback),ISBN: 978-0-429-46508-6 (eBook), 2018, pp. 736-749
 • Salach Adam, Bakuła Krzysztof, Pilarska Magdalena, Ostrowski Wojciech, Górski Konrad, Kurczyński Zdzisław: Accuracy Assessment of Point Clouds from LiDAR and Dense Image Matching Acquired Using the UAV Platform for DTM Creation, ISPRS International Journal of Geo-Information, 7(9), 2018, 342, https://doi.org/10.3390/ijgi7090342
 • Artur Ankowski, Mariusz Przygoda, Waldemar Nowak, Halina Korkus: Wykorzystanie bezzałogowej platformy latającej (UAV) do zbierania informacji niezbędnych w działaniach Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie SAFEDAM, Symulacja w badaniach i rozwoju, Vol.9 /2018, str. 21 - 28
 • Ankowski et al 2018 (pdf, 2,28 MB)
 • Bakuła Krzysztof, Ostrowski Wojciech, Pilarska Magdalena, Szender Marcin, Kurczyński Zdzisław: Evaluation and calibration of fixed-wing UAV mobile mapping system equipped with lidar and optical sensors, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 42(1), 2018, 25-32, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-1-25-2018
 • Przygoda Mariusz, Ankowski Artur, Bakuła Krzysztof, Kurczyński Zdzisław, Weintrit Beata, Jędryka Marcin, Zelaya Wziątek Dagmara: SAFEDAM – system XXI wiek, Przegląd Pożarniczy, nr 11/2018, str. 37 - 39
  https://www.ppoz.pl/images/pelne_numery/2018/PP_2018_11.pdf
 • Bakuła Krzysztof, Ostrowski Wojciech, Pilarska Magdalena, Szender Marcin, Kurczyński Zdzisław: Evaluation and calibration of fixed-wing multisensory UAV mobile mapping system: improved results, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 42(2), 2019, 189-195, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W13-189-2019
 • Bakuła Krzysztof, Pilarska Magdalena, Salach Adam, Kurczyński Zdzisław 2020. Detection of Levee Damage Based on UAS Data - Optical Imagery and LiDAR Point Clouds, ISPRS International Journal of Geo-Information 9 (4), 248, https://doi.org/10.3390/ijgi9040248